บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100 ล้านบาท โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ได้รับซื้อโรงไฟฟ้าขนอมมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาดำเนินการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99
 
  6 มกราคม 2565
  โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่และได้มีการออกบูธให้ความรู้เกษ
 
  4 มกราคม 2565
  ประกวดราคาเพื่อ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่
 
  4 มกราคม 2565
  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา
 
more>>
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความสามารถทั้งทางด้าน สติปัญญา ...
         
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์